Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
3 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(15) 09000040390 30,50 Birojam, pakalpojumiem  
4 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(16) 09000040390 18,00 Birojam, pakalpojumiem  
5 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(17) 09000040390 31,30 Birojam, pakalpojumiem  
6 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(5) 09000040390 17,20 Birojam, pakalpojumiem  
7 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(26) 09000040390 10,20 Birojam, pakalpojumiem  
8 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
9 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
10 Pasta ielā 44, Nr.901 (55) 09000010606 68,5 Noliktavai, cokolstāvs  

 

Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Brīvu telpu nav.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"