Rēķinu sagatavošana par katras konkrētas mājas (un arī dzīvokļa) saņemtajiem pakalpojumiem notiek laika posmā no mēneša 1. līdz 10. datumam par iepriekšējo mēnesi. Rēķinu sagatavošanas laiks ir atkarīgs no iepriekšējā mēnesī veikto pakalpojumu skaita, sarežģītības un arī no māju vecāko aktivitātes, iesniedzot rādījumus par patērēto ūdeni dzīvokļos. Datu sagatavošanas posmā esam saistīti arī ar siltumapgādes uzņēmumu SIA Fortum, tāpēc jebkura kavēšanās izsauc ķēdes reakciju un novēlotus rēķinus abām organizācijām.


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"