Mūsu starptautiskā pieredze 


 

Mēs piedalījāmies Ekonomikas ministrijas rīkotajos semināros un dalījāmies ar savu pieredzi par dauddzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem.


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"