Plānotie darbi 2020.g. 


 

Iepirkuma nosaukums Iepirkuma veids Izsludināšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 14, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, oktobris-novembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mātera ielā 53, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, oktobris- novembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mātera ielā 31, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, oktobris-novembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kooperatīva ielā 6, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, septembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kooperatīva ielā 10, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, septembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 2A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, septembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 2, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, septembris

Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai

 

Pakalpojums 2020, septembris

Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve un brauktuves seguma atjaunošana iekšpagalmā, Raiņa ielā 16, Jelgavā

 

Būvdarbi 2020, augusts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā ielā 13, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi 2020, augusts

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija

 

Pakalpojums 2020, jūlijs

Lietus kanalizācijas tīklu izbūve dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā 8 , Jelgava

 

Būvdarbi 2020, jūlijs

Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai

 

Piegāde 2020, jūnijs

Dūmvadu kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām

 

Pakalpojums 2020, jūnijs

Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai

 

Piegāde 2020, jūnijs

Palīgēkas nojaukšana un izbūve Egas iela 1, Jelgava

 

Būvdarbi 2020, jūnijs

Dzīvojamas mājas Lielā ielā 17A, Jelgavā ūdensapgādes un kanalizācijas pārbūve

 

Būvdarbi 2020, jūnijs

Jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Svētes ielā 7, Jelgavā

 

Būvdarbi 2020, jūnijs

Brauktuves atjaunošana un automašīnu stāvlaukuma izbūve Lāčplēša ielā 17, Jelgavā

 

Būvdarbi 2020, jūnijs

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa dzīvojamai mājai Lielā ielā 7, Jelgavā

 

Būvdarbi 2020, aprīlis

Fasādes atjaunošana daudzdzīvokļu mājai Mātera ielā 33, Jelgavā

 

Būvdarbi 2020, aprīlis

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Sarmas ielā 21, Jelgavā

 

Būvdarbi 2020, aprīlis

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju un ārpus ēku funkcionālo pašvaldības teritoriju zāliena nopļaušana

 

Pakalpojums 2020, aprīlis

Dzīvojamas mājas Lielā ielā 3, Jelgavā apkures sistēmas pārbūve

 

Būvdarbi

2020,

1. ceturksnis

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS LIELĀ IELA 3 JELGAVĀ, APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVE

 

Būvdarbi

2020,

1. ceturksnis

Dzīvojamas mājas Skuju ielā 2, Jelgavā ūdensapgādes un kanalizācijas pārbūve

 

Būvdarbi

2020,

1. ceturksnis

Nodarbinātības Valsts Aģentūra Jelgavas filiāle” telpu remontdarbi Skolotāju ielā 3, Jelgavā

 

Būvdarbi

2020,

1. ceturksnis

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mātera ielā 17, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

 

Būvdarbi

2020,

1. ceturksnis

Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai

 

Piegāde 2020, janvāris

 


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"