NĪP rēķinu apmaksa 


Cienījamie SIA JNĪP klienti!
 
No 2020.gada 1.janvāra SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Norēķinu Punkti ir slēgti.
 
SIA JNĪP rēķinu apmaksa ir iespējama:
 1. Jebkurā SIA Maxima Latvija veikala kasē visā Latvijas teritorijā
  • skaidra un bezskaidra nauda, norēķins ar bankas kartēm
 2. Jebkurā A/S Latvijas Pasts nodaļā
  • skaidra un bezskaidra nauda, norēķins ar bankas kartēm
 3. Jebkurā kredītiestādē (bankā)
  • skaidras un bezskaidras naudas norēķins *
 4. SIA JNĪP Informatīvās sistēmas tiešsaistes maksājumi
  • bezskaidra nauda
 5. Izmantojot internetbanku pakalpojumus
  • bezskaidra nauda *
* Noformējot maksājuma uzdevumu, lūdzam precīzi norādīt savu rēķina/klienta numuru.
 
Ar cieņu,
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 


MAKSĀJOT INTERNETBANKĀ - mūsu konta numuri:

 

AS SEB LV02UNLA0008000508001
AS CITADELE BANKA LV97PARX0001112130019
AS SWEDBANK LV36 HABA0551011242542
AS Luminor Bank LV83 RIKO0002013142819
AS PrivatBank LV20PRTT0260017192000

MAKSĀJUMĀ LŪGUMS NORĀDĪT SAVU RĒĶINA/KLIENTA NUMURU (rēķina augšpusē, centrā), vai vismaz precīzu adresi.


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"