Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 

Brīvu telpu nav.

Telpas var apskatīties sazinoties pa tālruni 29339125.
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu , iesniedz Iznomātājam Pieteikumu ( Veidlapa pielikumā).

Pielikumā: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība un Pieteikuma veidlapa.

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā:
Klientu daļas vadītāja Anžela Mizūne 63083380
Tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura 63012010

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"