Raksti 1-2 no 2

JAUNS APKURES APRĒĶINS PĒC ALOKATORU METODES Taisnīgākai apmaksas sadalīšanai starp iedzīvotājiem par mājā patērēto siltumenerģiju kopš 2009/2010 apkures sezonas SIA JNĪP 12 mājām nodrošina individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaiti pēc proporcionālā patēriņa metodes, izmantojot sildķermenim piestiprinātu elektronisku iekārtu siltummaksas sadalītāju - “alokatoru”.

 

Pēc konsultācijām ar māju vecākiem, pašu uzņēmumā veiktās datu analīzes, ir izstrādāta metodika apkures aprēkinam pēc individuālajiem elektroniskajiem maksas sadalītājiem - alokatoriem. Pēc šīs metodikas 12 daudzdzīvokļu mājām kopš 2009./2010.g. apkures sezonas tiek veikta apkures izmaksu sadale.

Nākamajai apkures sezonai vairāku māju iedzīvotāji ir nolēmuši ieviest jauno apkures aprēķinu metodi.

Lasīt vairāk

Apkures aprēķina pēc alokatoru metodes rezultāts (piemērs) 


Piemērā redzams, ka atkarībā no apkopotajiem apkures alokatoru rādījumiem, viena m2 apkures cena noteiktā mājā var svārstīties samērā plašās robežās. Tas, protams, ir atkarīgs no pašiem lietotājiem. Redzams, ka tiem lietotājiem, kuri ir ekonomējuši - cena ir zemāka, citiem - augstāka par vidējo ēkā. (Piemērā ir attēlots reālas ēkas aprēķins).

Pēdējo mēnešu laikā esam saņēmuši lūgumus no vairākām mājām ar vēlmi uzstādīt savos dzīvokļos siltummaksas sadalītājus un aprēķināt apkures izmaksas pēc faktiskā patēriņa. Pašlaik notiek sarunas un konsultācijas.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"