Pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 18. maijā organizē tikšanos ar dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonām 

Publicēts: 09.05.2016

18. maijā pulksten 18 SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) aicina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas uz tikšanos, kas notiks Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Lai saruna izvērstos konstruktīva un klienti no pārvaldnieka varētu saņemt izsmeļošas un precīzas atbildes, līdz 16. maijam iespējams uzdot interesējošos jautājumus, kuri tiks iekļauti papildu darba kārtībā.

Šī būs ikgadējā dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu tikšanās ar māju pārvaldnieku JNĪP, kas tradicionāli tiek organizēta noslēdzoties atskaites sapulcēm.  Tās mērķis ir klātienē pārrunāt šobrīd aktuālākos ar māju pārvaldīšanu saistītos jautājumus, tostarp meklējot risinājumus problēmām un uzklausot ierosinājumus, lai uzņēmums sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem, kuru intereses katrā mājā pārstāv pašu izvēlētas kontaktpersonas, varētu pilnveidot mājas pārvaldīšanas procesu un veicinātu pašu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos tajā.

Šajā reizē JNĪP pārvaldīto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu kopsapulcē tiks izskatīti trīs galvenie jautājumu bloki – 2015. gada dzīvokļu īpašnieku atskaites sapulču rezultāti, PVN likmes piemērošana pārvaldīšanas pakalpojumiem, kā arī sadarbība ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju.

Taču, lai aptvertu arī citus jautājumus, kas aktuāli dzīvokļu īpašniekiem, JNĪP, gatavojoties kopsapulcei, aicina iesūtīt papildu jautājums, uz kuriem uzņēmuma speciālisti sagatavos izsmeļošas un konkrētas atbildes. Jautājumus klienti aicināti darīt zināmus līdz 16. maijam, tos uzrakstot JNĪP informatīvajā sistēmā, nosūtot pa e-pastu [email protected] vai rakstiski iesniedzot JNĪP Klientu apkalpošanas daļā Pulkveža Brieža ielā 26.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu tikšanās ar pārvaldnieku JNĪP notiks 18. maijā pulksten 18 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33.

JNĪP klientus aicina būt atsaucīgiem, atbildīgiem par savu kopīpašumu un apmeklēt organizēto tikšanos!


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"