Nobalso portālā ManaBalss.lv – saglabāsim mūsu pilsētu visi kopā! 

Publicēts: 10.03.2020

SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) kolektīvs pievienojas Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada uzņēmēju paustajam viedoklim un iestājas pret likumprojektu, kurā plānots apvienot Jelgavas pilsētu ar Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. JNĪP atbalsta uzņēmēju iniciatīvu portālā ManaBalss.lv un aicina ikvienu, kam nav vienaldzīgs Jelgavas liktenis, ar savu parakstu nobalsot pret mūsu pilsētas statusa nomaiņu.

Izstrādātais likumprojekts paredz, ka Jelgavas pilsētai ne tikai netiek saglabātas tiesības būt par patstāvīgu administratīvu teritoriju, bet arī tiek atņemts republikas nozīmes pilsētas statuss. Tādējādi arī JNĪP aicina iedzīvotājus balsot pret pašvaldību apvienošanas modeli, kura rezultātā no Latvijas kartes tiks izsvītrota ceturtā lielākā pilsēta Latvijā. Tajā pašā laikā republikas nozīmes pilsētas statuss tiek saglabāts tādām pilsētām kā Liepāja, Daugavpils un pat Rēzeknei, kas pēc sociālajiem un ekonomiskajiem rādītājiem ir mazāka pilsēta gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā un arī ekonomiski krietni mazāk attīstīta.
 
Pēc šā brīža plāna, apvienojot trīs pašvaldības, veidojas novads ar 88 000 iedzīvotājiem. Īstenojot reformu, iespējams, samazināsies jelgavnieku dzīves kvalitāte, jo līdz šim brīdim neviens no reformas idejas atbalstītājiem un izstrādātājiem tā arī nav spējis atbildēt uz jautājumu, kā plānotajā jaunajā pašvaldībā sabalansēt uz lauksaimniecību vērsto novadu intereses ar lielas pilsētas vajadzībām, kas turklāt daudzu gadu laikā mērķtiecīgi ir attīstījusies ne tikai kā valsts nozīmes ražošanas un biznesa, bet arī kā zinātnes un kultūras centrs.
 
Šobrīd Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads un Ozolnieku novads ir trīs pašvaldības, kur katrā ir atšķirīgs saviem iedzīvotājiem nodrošinātais pakalpojumu klāsts un sociālais atbalsts, un JNĪP kā lielākais pilsētas dzīvojamo māju pārvaldnieks ar bažām raugās uz ieceri izveidot apvienotu pašvaldību. Tikai viens piemērs no JNĪP kā dzīvojamo māju pārvaldnieka skatpunkta: jau vairākus gadus Jelgavā sekmīgi tiek īstenota daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programma, ik gadu šai iniciatīvai no pašvaldības budžeta paredzot 100 000 eiro. Sākotnēji mazliet piesardzīgi, tomēr katru gadu dzīvokļu īpašnieki arvien vairāk sākuši apzināties, ka ir savas mājas saimnieki, un ar pašvaldības līdzfinansējumu īsteno arvien drosmīgākus lēmumus sava kopīpašuma saglabāšanai un labiekārtošanai. Pēc reformas, visticamāk, šī pašvaldības iniciatīva var tikt būtiski ierobežota vai likvidēta pavisam, jo jaunizveidotajā pašvaldībā būs jāsabalansē ne tikai pilsētas, bet arī lauku iedzīvotāju vajadzības un diezin vai daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošana pēc pilsētas un novadu apvienošanas kļūs par prioritāri risināmu un atbalstāmu jautājumu...
 
JNĪP moto ir „Esiet saimnieki savam īpašumam – mēs palīdzēsim”, bet šobrīd palīdzība – visu jelgavnieku atbalsts – ir nepieciešams mūsu pilsētai.
 
Jelgavnieki, neesiet vienaldzīgi! Izvērtējiet un izsakiet savu viedokli platformā ManaBalss.lv – katra balss ir ļoti nepieciešama mūsu pilsētai Jelgavai, lai tā saglabātu republikas pilsētas statusu!

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"