Iespēja bez maksas uzstādīt dalīto atkritumu konteinerus 

Publicēts: 15.05.2019

SIA "Zemgale Eko" sadarbībā ar SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi" piedavā bez maksas uzstadīt dalīto atkritumu konteinerus. Dzelteno konteineru (jauktajam iepakojumam), kas paredzēts - papīra, kartona un plēves iepakojumam, un Zaļo konteineru, kas paredzēts - stikla iepakojumam (stikla pudelēm un burkām).

Lai to varētu izdarīt, mājas dzīvokļu īpašniekiem:
 • kopsapulcē ir jāpieņem lēmums par dalīto konteineru uzstadīšanu
 • jāizvēlas vieta dalītajiem konteineriem
 • kopsapulces lēmumu jānodod Jūsu mājas pārvaldniekam
Mājas pārvaldnieks mājas vārdā sagatavos un iesniegs SIA "Zemgales Eko" iesniegumu.
Mēs izvērtēsim nepieciešamo konteinera tilpumu, uzstadīšanas vietu un piebraukšanas iespējas.
 
Jauktā iepakojuma konteinerā
 
DRĪKST izmest:
 • laikrakstus;
 • kartonu;
 • rakstāmpapīru;
 • grāmatas;
 • izjauktas kartona vai papīra kastes;
 • plastmasas dzērienu pudeles (saplacinātā veidā);
 • tīrus polietilēna maisiņus;
 • plēvi.
NEDRĪKST izmest:
 • eļļas pudeles;
 • margarīna, krējuma, jogurta iepakojumus;
 • rotaļlietas;
 • sadzīves atkritumus;
 • plastmasas lentes;
 • slapju un netīru kartonu vai papīru;
 • piena, kefīra u. c. pakas;
 • izstrādājumus, kas satur foliju.
 
Stikla iepakojuma konteinerā
 
Drīkst mest  pudeles un burkas. Pudelēm un burkām jābūt tīrām, bez pārtikas atlikumiem. Var būt ar metāla gredzeniem, riņķiem un etiķetēm. Pirms izmešanas iepakojumam jānoņem korķi un vāciņi.
 
NEDRĪKST mest stikla burkas un pudeles ar pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu. Nedrīkst mest logu stiklu, spoguļus, lampu kupolus, keramikas izstrādājumus (balzama pudeles), automašīnu logu stiklu, pakešu logu stiklu.
 

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"