SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (JNĪP) aicina dzīvokļu īpašniekus piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā 

Publicēts: 23.03.2015

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. Pārvaldnieks ir dzīvokļu īpašnieku izvēlēta fiziska vai juridiska persona, kas uz dzīvokļu īpašnieku lēmuma pamata, nodrošinātā finansējuma ietvaros veic uzdotās pārvaldīšanas darbības.

Vienīgi dzīvokļu īpašnieki ir apveltīti ar tiesībām izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, tās uzlabošanu, attīstīšanu visā tās ekspluatācijas laikā.

Pārvaldnieks, ievērojot tam piešķirtās pilnvaras un pārvaldīšanas uzdevuma apjomu darbojas kā pilnvarnieks pilnvarotāja – dzīvokļu īpašnieku uzdevumā un nav tiesīgs pieņemt patstāvīgi lēmumus attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, taču var sniegt profesionālus padomus un ieteikumus kā dzīvokļu īpašniekiem efektīvi pārvaldīt savu īpašumu.

Šobrīd, likumā un savstarpēji noslēgtajos dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumos noteiktajā kārtībā, tiek organizētas ikgadējās kopsapulces visās mūsu pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās. Pārvaldnieks ir atvērts konstruktīvai sarunai ar dzīvokļu īpašniekiem, lai šīm sapulcēm piešķirtu praktisku ne tikai formālu nozīmi.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izmantot šo vienreizējo iespēju reizi gadā sanākt kopā, lai apspriestu dažādas idejas un plānus kā attīstīt un uzlabot savu īpašumu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"