Arī šogad SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), turpina cīņu ar nemaksātājiem, tiem pārtraucot karstā ūdens piegādi 

Publicēts: 18.02.2015

Vairākiem dzīvokļu īpašumiem Pērnavas un Lielā ielā siltā ūdens padeve jau ir pārtraukta, vēl rindai dzīvokļu siltā ūdens padevi  ir plānots pārtraukt tuvākajā laikā.
Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, kā arī kopā ar nemaksātājiem meklēti risinājumi parāda samazināšanai, mēnesi iepriekš, izsūtot dzīvokļu īpašniekiem brīdinājumus par iespējamu šī pakalpojuma pārtraukšanu. Siltā ūdens padeve tiek pārtraukta pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un šādas darbības paredz arī pilnvarojuma līgums starp dzīvokļu īpašniekiem un JNĪP.

JNĪP secina, ka šāda veida cīņa ar nemaksātājiem, konkrētā parādnieka dzīvoklī pārtraucot karstā ūdens piegādi, jau līdz šim devusi pozitīvu rezultātu. Šāds solis parādniekiem liek atbildīgāk izturēties gan pret parāda apjoma pakāpenisku samazināšanu, gan pret kārtējiem maksājumiem par nodrošinātajiem pakalpojumiem.

JNĪP dzīvokļu īpašniekus aicina savlaicīgi norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem un gadījumā, ja radušās finansiālas grūtības, ir svarīgi pašam vērsties JNĪP, lai kopā ar mūsu darbiniekiem izvērtēt esošo situāciju un vienoties par pakāpenisku parāda atmaksu. Tad neradīsies situācijas, kad tiek liegts kāds no papildpakalpojumiem un tiek apdraudēta pakalpojumu nepārtraukta nodrošināšana visā daudzdzīvokļu mājā.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"