Administratīvā rajona tiesa pieņēmusi spriedumu par VUGD faktisko rīcību 

Publicēts: 13.09.2017

Dzīvojamās mājas Asteru ielā 16, Jelgavā īpašnieki pilnvaroja SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) pārstāvēt savas intereses strīdā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) par dienesta faktisko rīcību. Veicot dienesta pienākumus sakarā ar izsaukumu notikuma vietā, tika sabojāta aizsargapmale, gājēju celiņš un zaļā zona pie dzīvojamās mājas 6.kāpņu telpas, Asteru ielā 16, Jelgavā.

2016.gada 25.aprīlī VUGD transportlīdzeklis sakarā ar izsaukumu pārvietojās pa zaļo zonu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Asteru ielā 16, Jelgavā, tajā skaitā pa betona plāksnēm izlikto gājējiem paredzēto celiņu.

Dzīvojamās mājas īpašnieki pirmo reizi strīdas par, iespējams, prettiesisku VUGD faktisko rīcību. Pieteicējs faktiski ir dzīvojamās mājas Asteru ielā 16, Jelgavā dzīvokļu īpašnieki. Dzīvojamās mājas  īpašnieki pilnvaroja JNĪP pārstāvēt savas intereses Administratīvā rajona tiesā  pieteikumā par VUGD faktisko rīcību, veicot glābšanas darbus, sabojājot aizsargapmali, gājēju celiņu un zaļo zonu pie dzīvojamās mājas 6.kāpņu telpas, Asteru ielā 16, Jelgavā.

VUGD transportlīdzeklis varēja nokļūt pie notikuma vietas, izmantojot tam paredzēto transportlīdzekļa piebrauktuvi. Ja valsts iestādes prettiesiskas rīcības dēļ kādai personai ir nodarīts mantiskais zaudējums, tai ir tiesības uz atbilstošu atlīdzinājumu. Kārtību, kas un kādā veidā zaudējumus atlīdzina, nosaka Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums.

Tiesa atzina, ka VUGD amatpersonām, veicot dienesta pienākumus, tajā skaitā, veicot glābšanas darbus, pastāv tiesības iekļūt jebkurā teritorijā. Nepieciešamības gadījumā novācot un pārvarot traucējošos šķēršļus. Tiesa uzskatīja, ka šajā gadījumā neizriet nepieciešamība VUGD amatpersonām izmantot smago speciālo tehniku vai instrumentus, kuru pārvietošanai līdz notikuma vietas kāpņu telpai būtu nepieciešams transportlīdzeklis.

Šoreiz nepastāvēja tiesību normās noteiktie priekšnosacījumi, pamatojoties uz kuriem VUGD amatpersonas bija tiesiskas pārvietoties pa zaļo zonu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Asteru ielā 16, Jelgavā, tajā skaitā pa betona plāksnēm izlikto gājējiem paredzēto celiņu.

Publiskajā telpā izskanējusi maldinoša informācija, ka tiesa būtu piedzinusi zaudējumus. Tiesa ir atzinusi VUGD faktisko rīcību par prettiesisku.

Spriedums nav stājies spēkā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"