Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem jānoslēdz līgums par zemes nomu; JNĪP var palīdzēt vienoties        

Publicēts: 30.07.2013

Gadījumos, ja zeme zem daudzdzīvokļu mājas pieder citam īpašniekam – fiziskai vai juridiskai personai –, zemes nomas līguma slēgšana ir zemes īpašnieka un dzīvokļu īpašnieka abpusējs pienākums – Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir maksāt nomas maksu par zemes lietošanu. Tieši viņi, savstarpēji vienojoties, lemj, uz kādiem noteikumiem zemes nomas līgums slēdzams. SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) pauž gatavību sniegt atbalstu šī jautājuma sakārtošanā, ja vien dzīvokļu īpašnieki pārvaldnieku pilnvaro to darīt.

Kaut arī pagājis vairāk nekā pusgads, vēl aizvien ir mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies un noslēguši līgumu ar zemes īpašnieku par zemes nomu. Tieši tādēļ JNĪP dzīvokļu īpašniekus un zemes īpašniekus aicina uz konstruktīvu dialogu, lai rastu abām pusēm izdevīgu risinājumu, lemjot par summu, kas dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā par zemes nomu. Nepieciešamības gadījumā arī JNĪP ir gatava iesaistīties šī jautājuma sakārtošanā.

JNĪP atgādina, ka zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Tā kā zemes gabala lietotāji un maksātāji ir dzīvokļu īpašnieki, tiem ir jāpieņem lēmums un jāpilnvaro pārvaldnieks slēgt zemes nomas līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā. Pretējā gadījumā JNĪP kā dzīvojamo māju pārvaldnieka iespējas šajā situācijā ir ierobežotas, ja dzīvokļu īpašnieki līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšanu ar zemesgabala īpašnieku nav uzdevuši veikt pārvaldniekam.

Būtiski saprast, ka, ja zemes īpašnieku ar dzīvokļu īpašniekiem saista piespiedu nomas attiecības, tad tas ir veids, kā zemes īpašnieks var gūt likumā noteikto labumu no viņam piederošā īpašuma. Atsakoties slēgt zemes nomas līgumu ar zemes īpašnieku vai atsakoties pilnvarot to darīt dzīvojamās mājas pārvaldniekam, dzīvokļu īpašnieki ar šādu rīcību ierobežo zemes īpašnieka tiesības. Ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vai viņu pilnvarotā persona neparaksta līgumu par zemes nomas maksu, zemes īpašniekiem ir tiesības vērsties tiesā.

Šādos gadījumos noteikti ir jāvērtē, pret ko zemes īpašniekam jāvērš attiecīgs prasījums, jo pārvaldnieks darbojas tikai kā starpnieks starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašnieku. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem jāņem vērā, ka, lietai nonākot tiesā, būs jārēķinās ar papildu izdevumiem, ja tiesa lems par labu zemes īpašniekam.

Gadījumos, kad līguma slēgšanu par zemes nomu dzīvokļu īpašnieki nav pilnvarojuši veikt nama pārvaldniekam, JNĪP aicina rast kompromisu ar zemes īpašniekiem un tomēr vienoties par līguma noslēgšanas nosacījumiem. Šādā gadījumā JNĪP kā pārvaldnieks var palīdzēt pieņemt dzīvokļu īpašnieku lēmumu, ja kāda no pusēm – dzīvokļu īpašnieki vai zemes gabala īpašnieks – pie apsaimniekotāja vēršas ar šādu lūgumu.

JNĪP atgādina: saskaņā ar likumu zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma seši procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.

Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.