1.martā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” organizē tematisko semināru par kopīpašuma pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma slēgšanas nepieciešamību 

Publicēts: 28.02.2017

1.martā plkst. 18.00 Pulkveža Brieža ielā 26, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) darbinieki kopā ar Jelgavas domes pārstāvjiem iepazīstinās nepārņemto māju, t.i. māju, kurām nav noslēgtu pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, dzīvokļu īpašniekus ar iespējām un nepieciešamību šādus līgumus noslēgt.

Uz semināru tiek īpaši aicinātas nepārņemto māju kontaktpersonas vai to pārstāvji, lai vēlreiz izskaidrotu likuma prasības, iepazīstinātu ar nepieciešamību tās izpildīt un brīdinātu par sekām un pārvaldīšanas niansēm likumu neizpildot.
 
Lai arī to skaits ir neliels, tomēr JNĪP pārvaldīšanā ir mājas, kuras nav noslēgušas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Aicinām nepārņemto māju dzīvokļu īpašniekus apzināties, ka beidzot ir jāizpilda likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” prasības un jāizvēlas savas mājas pārvaldnieku likumā noteiktajā kārtībā.
 
Nepārņemto māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri nebūs noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, varēsim piedāvāt tikai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrajā daļā noteiktās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, kuru klāsts varētu būt mazāks nekā šobrīd ir pieejams.
 
Aicinām uz semināru.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"