Informācija par tiešajiem norēķiniem 

Publicēts: 13.10.2014

Izpildot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasības informējam Jūs, ka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz iespēju veikt tiešos norēķinus – dzīvojamai mājai kā lietotājam norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju bez pārvaldnieka starpniecības

Pakalpojumu sniedzēji ir aprēķinājuši viena dzīvokļa rēķina ikmēneša apkalpošanas izmaksas:
  • SIA “Jelgavas ūdens” – EUR 3.00 (bez PVN 21%)
  • SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”– EUR 1.04 (bez PVN21%)
Par tiešajiem norēķiniem var lemt tikai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Ja līdz 2015.gada 30.martam dzīvokļu īpašnieki nebūs nolēmuši par tiešo norēķinu veikšanu, tad saglabāsies esošā kārtība, ka pakalpojumu aprēķinu un rēķinu sagatavošanu veic mājas pārvaldnieks.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"