Apkures aprēķina pēc alokatoru metodes rezultāts (piemērs) 

Piemērā redzams, ka atkarībā no apkopotajiem apkures alokatoru rādījumiem, viena m2 apkures cena noteiktā mājā var svārstīties samērā plašās robežās. Tas, protams, ir atkarīgs no pašiem lietotājiem. Redzams, ka tiem lietotājiem, kuri ir ekonomējuši - cena ir zemāka, citiem - augstāka par vidējo ēkā. (Piemērā ir attēlots reālas ēkas aprēķins).

Pēdējo mēnešu laikā esam saņēmuši lūgumus no vairākām mājām ar vēlmi uzstādīt savos dzīvokļos siltummaksas sadalītājus un aprēķināt apkures izmaksas pēc faktiskā patēriņa. Pašlaik notiek sarunas un konsultācijas.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"