Jelgavā, Svētes ielā 8, telpa Nr.001 (1) ar kopējo platību 78,10 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 07/01/2019

Rezultātu publicēšanas datums: 30/01/2019

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Svētes ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.001 (1) ar kopējo platību 78,10 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-16
 

Iesniegti 2 piedāvājumi kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 1. Pretendenta nosaukums: SIA “Crystal ITG”
 • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 07/01/2019 – 9:25
 • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 7,15
 • Vēlamais nomas līguma termiņš : 10 gadi
 • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
 • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

 1. Pretendenta nosaukums: Mārtiņš Vācers
 • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 07/01/2019 – 9:40
 • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 4,65
 • Vēlamais nomas līguma termiņš : 10 gadi
 • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
 • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Crystal ITG” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 7,15 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 10 gadi;

7.01.2019 nomas tiesību pretendentam SIA “Crystal ITG” uz e-pasta adresi nosūtīts aicinājums parakstīt nomas līgumu. Pretendents, 15 darbadienu laikā nav atbildējis uz aicinājumu, līdz ar ko Komisija pieņēma lēmumu:

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts nākamajs pretendents : Mārtiņš Vācers ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 4,65 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 10 gadi;

 

Līgums noslēgts 1.02.2019

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"