Jelgavā, Skolotāju ielā 3, telpa Nr.38/39 ar kopējo platību 15,9 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 15.05.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.38/39 ar kopējo platību 15,9m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-6
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 
Pretendenta nosaukums: Biedrība “Mazās hidroenerģētikas asociācija”
    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 15.05.2018 – 8:50
    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,10
    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
    Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām


Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Biedrība “Mazās hidroenerģētikas asociācija” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,10;
 
Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 5 gadiem, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.


Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Līgums noslēgts 21.05.2018

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"