Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a Nr.008 (3) 09000040390 15,3 Darbnīcai, noliktavai  
3 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
4 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
5 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
6 Svētes ielā 8, Nr. 001 (Nr.1) 09000010043 78,10 Veikalam, birojam, citām vajadzībām  
7 Uzvaras ielā 8, Nr. 28-30 09000050153 32,7 Birojam, pakalpojumiem  
8 Skolotāju ielā 3, Nr.27 09000020667 17,4 Birojam, pakalpojumiem  
9 Pasta ielā 44, Nr.901 (56-60) 09000010606 110,20 Noliktavai, cokolstāvs  
10 Zvejnieku ielā 12, Nr.13   17,00 Garāža  

 

Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Brīvu telpu nav.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"