Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a, Nr. 008(1) 09000040390 42.60 Darbnīcai, noliktavai  Izsole pabeigta
3 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
4 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(15) 09000040390 30,50 Birojam, pakalpojumiem  
5 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(16) 09000040390 18,00 Birojam, pakalpojumiem  
6 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(17) 09000040390 31,30 Birojam, pakalpojumiem  
7 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
8 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
9 Skolotāju ielā 3, Nr. 26 09000020667 21,10 Birojam, pakalpojumiem Izsole pabeigta
10 Pasta ielā 44, Nr.901 (56-60) 09000010606 110,20 Noliktavai, cokolstāvs  
11 Pasta ielā 44, Nr.901 (55) 09000010606 68,5 Noliktavai, cokolstāvs  

 

Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Brīvu telpu nav.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"