Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a Nr.005 (8) 09000040390 9,9 Birojam, pakalpojumiem  
3 Dobeles ielā 62a Nr.005 (9) 09000040390 11,6 Birojam, pakalpojumiem  
4 Dobeles ielā 62a Nr.008 (3) 09000040390 15,3 Darbnīcai, noliktavai  
5 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  Izsole pabeigta
6 Dobeles ielā 62a Nr.005 (32) 09000040390 15,80 Birojam, pakalpojumiem  Izsole pabeigta
7 Dobeles ielā 62a Nr.005 (33) 09000040390 17,10 Birojam, pakalpojumiem Izsole pabeigta
8 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
9 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
10 Svētes ielā 8, Nr. 001 (Nr.1) 09000010043 78,10 Veikalam, birojam, citām vajadzībām  
11 Pasta ielā 44, Nr.901 (55) 09000010606 68,5 Noliktavas telpas  
12 Uzvaras ielā 8, Nr. 28-30 09000050153 32,7 Birojam, pakalpojumiem  

 

Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Brīvu telpu nav.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"