SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (“JNĪP”) veic namu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā. Šis darbs sevī ietver ne tikai namu tehniskā stāvokļa uzraudzību, bet arī iedzīvotāju saņemto pakalpojumu aprēķinu un apmaksas sadali, balstoties uz MK noteikumiem, atsevišķu namu iedzīvotāju kopsapulču vienošanos, pašu izstrādātām un atbilstoši juridiski apstiprinātām metodikām. Jāatzīmē, ka mēs savā darbā vienmēr vadāmies no spēkā esošiem normatīviem aktiem, cenšoties saglabāt arī tālāku redzējumu nozares attīstībā nākotnē.


Viss SIA JNĪP aprēķināmo pakalpojumu spektrs (kopā 22) ir sadalīts trīs atsevišķās pamatoti dalītās grupās – īre,apsaimniekošana un papildpakalpojumi, siltumenerģijas uzskaite, ūdens patēriņa aprēķins. Šis dalījums saglabājas arī SIA JNĪP piestādītajos rēķinos iedzīvotājiem. 


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"