Plānotie darbi 2018.g. 


Nr. p.k. Darbu nosaukums Adrese
Plānots
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Lāčplēša ielā 17 , Jelgavā   I.ceturksnis
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Dobeles ielā 10, Jelgavā  II.ceturksnis
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Dobeles ielā 14, Jelgavā  II.ceturksnis
4. Zāliena nopļaušana -  I.ceturksnis
5. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Lāčplēša ielā 19 , Jelgavā  II.ceturksnis
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Garozas ielā 22 , Jelgavā III.ceturksnis
7. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Helmaņa ielā 5 , Jelgavā III.ceturksnis
8. Mājas pieslēgums pie centralizētiem tikliem. Garozas ielā 55, Jelgavā III.ceturksnis
9. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Kalnciema c. 47 , Jelgavā IV.ceturksnis

 


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"