Plānotie darbi 2018.g. 


Nr. p.k. Darbu nosaukums Adrese
Plānots
1      

 


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"