Plānotie darbi 2017.g. 


Nr. p.k. Darbu nosaukums Adrese
Plānots
1 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 10, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Dobeles ielā 10, Jelgavā 2017. 4.ceturksnis
2 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 14, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Dobeles ielā 14, Jelgavā 2017. 4.ceturksnis
3 Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai Transporta pakalpojumi 2017. 4.ceturksnis
4 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 21, Jelgavā 2017. 4.ceturksnis
5 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 23, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 23, Jelgavā 2017. 4.ceturksnis

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"