Plānotie darbi 2017.g. 


Nr. p.k. Darbu nosaukums Adrese
Plānots
1 Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai Transporta pakalpojumi 2017. 4.ceturksnis

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"