Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.16 ar kopējo platību 17,70m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 19.09.2017

 
Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.16 ar kopējo platību 17,70 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-16
 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • Pretendenta nosaukums: Valija Kuksa
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 13/09/2017 – 13:00
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,79
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Valija Kuksa

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Līgums noslēgts 25.09.2017
 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"