Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 J.Čakstes bulv. 15a, Nr.4 09000050454 17,1 Garāžai  
2 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
3 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
4 Dobeles ielā 62a Nr. 005 (7)  09000040390 11.40 Birojam, pakalpojumiem  Aktīva izsole
5 Zvejnieku ielā 12, Nr. 8   17.20 Garāžai  
6 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
7 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
8 Stācijas ielā 13, Nr.099   32,9 Birojam, citām vajadzībām  
9 Stācijas ielā 13, Nr.102   17,00 Birojam, citām vajadzībām  
10 Svētes ielā 8, Nr. 001 (Nr.1) 09000010043 78,10 Veikalam, birojam, citām vajadzībām  
11 Pasta ielā 26 Nr.002 09000010033 131.50 Veikalam, birojam, citām vajadzībām Izsole pabeigta
12 Pasta ielā 44 Nr.901 (55-60)   178,7 Noliktavai, cokolstāvs  
13 Pasta ielā 44 Nr.40 (12)   9,4 Birojam, citām vajadzībām  
14 Uzvaras ielā 8 Nr.24 09000050153 13,6 Birojam, citām vajadzībām  

 

Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Brīvu telpu nav.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"