Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
3 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
4 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
5 Sakņudārza ielā 8, Nr. 3 09000020890 15,20 Garāžai  Līguma sarūnas procedūra
6 Sakņudārza ielā 8, Nr. 4 09000020890 15,40 Garāžai  Līguma sarūnas procedūra
7 Sakņudārza ielā 8, Nr. 6 09000020890 15,10 Garāžai  Līguma sarūnas procedūra
8 Svētes ielā 8, Nr. 001 (Nr.1) 09000010043 78,10 Veikalam, birojam, citām vajadzībām  
9 Uzvaras ielā 8, Nr. 28-30 09000050153 32,7 Birojam, pakalpojumiem  
10 Uzvaras ielā 8, Nr. 38 09000050153 12,6 Birojam, pakalpojumiem  Aktīva izsole

 

Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Brīvu telpu nav.

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"