Raksti 1-2 no 2

Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
4 Dobeles ielā 62a Nr. 005 (7)  09000040390 11.40 Birojam, pakalpojumiem   
5 Akadēmijas ielā 2, Nr.6   17.84 Garāžai  
6 Rūpniecības ielā 5B  Nr. 11 09000070388 16.00 Garāžai  
7 Zvejnieku ielā 12, Nr. 8   17.20 Garāžai  
8 Puķu ielā 20a Nr. 12 09000030327 16.50 Garāžai  
9 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
10 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai   
11 Svētes ielā 8, Nr. 1-6 09000010043 87.80 Veikalam, birojam, citām vajadzībām   
12 Uzvaras ielā 8, Nr.25 09000050153 25.60 Birojam, pakalpojumiem  Izsole pabeigta
13 Pasta ielā 26 Nr.002 09000010033 131.50 Veikalam, birojam, citām vajadzībām   
Lasīt vairāk

Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās 


Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Nomas maksa par 1m² 
1

Pulkveža Brieža iela 26, Nr.55 (2.st.)

09000050050001 13.6m2 birojam 2.31 EUR

 

Lasīt vairāk

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"