Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18, Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18,Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-12

 

Iesniegti 5 piedāvājumi:

 
1. SIA “PRO DEV”

Piedāvājuma kopējā cena: 53785,32 EUR bez PVN;  11294,92 EUR PVN 21%; Kopā: 65080,24 EUR

Izpildes termiņš: 8 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi.

 
2. SIA “Cascade mining”

Piedāvājuma kopējā cena: 39473,40 EUR bez PVN;  8289,41 EUR PVN 21%; Kopā: 47762,81 EUR

Izpildes termiņš: 8 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .


3. SIA “Mali M”

Piedāvājuma kopējā cena: 32427,09 EUR bez PVN;  6809,69 EUR PVN 21%; Kopā: 39236,78 EUR

Izpildes termiņš: 8 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

Piedāvājums ir noraidīts.


4. SIA “LVS Building”

Piedāvājuma kopējā cena: 65000 EUR bez PVN;  13650 EUR PVN 21%; Kopā: 78650 EUR

Izpildes termiņš: 4 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi .


5. SIA “PRIME SERVICE”

Piedāvājuma kopējā cena: 29681,95 EUR bez PVN;  6233,21 EUR PVN 21%; Kopā: 35915,16 EUR

Izpildes termiņš: 10 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 6 gadi .

Piedāvājums ir noraidīts.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18, Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana” – SIA “Cascade mining”

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.
 

 

Kontakti:
Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"