Avārijas dienests ikdienas darbā 



© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"