Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai 

Publicēšanas datums: 14.10.2019

Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai: 25.10.2019 - plkst. 10:00

Iepirkuma rezultāti : 28/10/2019

Priekšmets: zemsliekšņu iepirkums

„Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2019-25

 

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

ZS "Ķaupes"

Pretendenta piedāvātā cena: 0,57/gab EUR bez PVN

Līgumcenu veido vienas vienības cena (cena bes PVN par vienu gab.)

 

Tiesības slēgt līgumu par „Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai” -piešķirt  - ZS "Ķaupes"

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"