Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, telpa Nr.8 (garāža) ar kopējo platību 17,20 m2 

Rezultātu publicēšanas datums: 04/10/2019

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, nedzīvojamās telpas Nr.8 (garāža) ar kopējo platību 17,2 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-4

 

Iesniegtis 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 1. Pretendenta nosaukums: Andrejs Cipčenko

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 04/10/2019 – plkst. 8:10
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 0,65
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Andrejs Cipčenko ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 0,65 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 14.10.2019

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"