Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai 

Publicēšanas datums: 05.07.2019

Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai: 15.07.2019 - plkst. 10:00

Priekšmets: zemsliekšņu iepirkums

„Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2019-18

Preču apraksts : Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Piedāvājumi iepirkumam iesniedzami:  darba dienās līdz 15/07/2019 -10:00. Darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

 

Pretendentam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar piegādes iepirkuma nolikumu.

 

Piedāvājumi iepirkumam iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā : Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot piegādes iepirkuma nosaukumu.

 

 

Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"