Jelgavā, Uzvaras ielā 8, telpa Nr.28-30 ar kopējo platību 32,7 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 14.12.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.28-30 ar kopējo platību 32,7 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-15

 

Iesniegts 1 piedāvājums: 

 

 1. Pretendenta nosaukums: Pjotrs Calkovs
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 14/12/2018 – 8:15
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,93
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Pjotrs Calkovs ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,93 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 10.01.2019

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"