Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai. 

Rezultātu publicēšanas datums: 26.11.2018

Priekšmets – Zemsliekšņa iepirkums:

„Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2018-17

 

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

  1. SIA “A&B”

Pretendenta piedāvātā cena :

Kritērija nosaukums

Cena bez PVN (EUR)

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Pašizgāzējs 3m3)

21.00

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Pašizgāzējs 10m3)

25.00

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Ekskavators)

27.00

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Mini Traktors)

25.00

Reaģēšanas laiks (st.)

1 st.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” – SIA “A&B”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

 

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"