Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 12, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Rezultātu publicēšanas datums: 25.09.2018

Rezultātu publicēšanas datums: 21.12.2018

Rezultātu publicēšanas datums: 21.01.2019

Rezultātu publicēšanas datums: 5.03.2019

 

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 12, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-14

Būvdarbu apraksts : Saskaņā ar projektu.

 

Iesniegti 5 piedāvājumi:

 

1. SIA “Cander Būve”

Piedāvājuma kopējā cena: 157975,52 EUR bez PVN;  33174,86 EUR PVN 21%; Kopā: 191150,38 EUR

Izpildes termiņš: 12 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi .

 

2. SIA “AMAXS”

Piedāvājuma kopējā cena: 148334,02 EUR bez PVN;  31152,24 EUR PVN 21%; Kopā: 179496,26 EUR

Izpildes termiņš: 12 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi .

 

3. SIA “AJ Celtnieks”

Piedāvājuma kopējā cena: 175720,40 EUR bez PVN;  36901,28 EUR PVN 21%; Kopā: 212621,68 EUR

Izpildes termiņš: 17 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

 

Piedāvājums ir noraidīts

 

 

4. SIA “Latbūvnieks”

 

Piedāvājuma kopējā cena: 137374,17 EUR bez PVN;  28848,58 EUR PVN 21%; Kopā: 166222,75 EUR

Izpildes termiņš: 20 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

 

 

5. SIA “Prime Service”

 

Piedāvājuma kopējā cena: 163518,04 EUR bez PVN;  34338,78 EUR PVN 21%; Kopā: 197856,83 EUR

Izpildes termiņš: 20 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

 

Piedāvājums ir noraidīts

 

Rezultātu publicēšanas datums: 25.09.2018

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 12, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” – SIA “AMAXS”


Rezultātu publicēšanas datums: 21.12.2018

Pamatojoties uz iesniegumu no SIA “AMAXS”  no 13.12.2018 Nr.1-14/1261 par atteikumu no līguma slēgšanas tiesībām iepirkumā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 12, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”,  Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīt nākamo pretendentu  SIA “Latbūvnieks”.

Rezultātu publicēšanas datums: 21.01.2019

Pamatojoties uz AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" veiktajiem aprēķiniem : Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt  līgumu: SIA “Latbūvnieks”, pretendenta piedāvātā cena: 137374,17 EUR bez PVN;  28848,58 EUR PVN 21%; Kopā: 166222,75 EUR.

Rezultātu publicēšanas datums: 5.03.2019

iepirkums “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 12, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, ID Nr. SIA “JNĪP”-2018-14, saskaņā ar Nolikuma 7.1.punktu, ir izbeigts bez rezultāta.

 

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

Kontakti:
Svetlana Sinagina, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63084788, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"