Jelgavā, Dobeles  ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (10-11) ar kopējo platību 23,6m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 31.10.2017

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005(10-11) ar kopējo platību 23,6m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-30
 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • Pretendenta nosaukums: Māra Sidauga
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 31.10.2017 – 10:25
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,70
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : pieci gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: jā

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Māra Sidauga.

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.
 
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Līgums noslēgts 07.11.2017

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"