Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar to kā piedāvajums neatbilst Nolikuma prasībām.

Priekšmets –piegādes iepirkums:

“Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-21

Piegādes iepirkuma apraksts : Saskaņā ar Nolikumu un tehnisko specifikāciju.

 

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 10/10/2017 -10:00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

 

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Piedāvājumi iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā :

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot iepirkuma nosaukumu.

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"