Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.30 ar kopējo platību 10 m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 14.09.2017

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.30 ar kopējo platību 10 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-14
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
 
•    Pretendenta nosaukums: SIA “Zemgale S”
•    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 13/09/2017 – 13:10
•    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,00
•    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
 
Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Zemgale S”

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.
 
 
Līgums noslēgts 15.09.2017
 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"