Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Lāčplēša ielā 23,Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Rezultātu publicēšanas datums: 19.09.2017

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Atklāts Konkurss: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 23, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-15

 

Iesniegti 6 piedāvājumi:

 

1. SIA “DSI PLUS”

Piedāvājuma kopējā cena: 196 510,69 EUR bez PVN;  41 267,24 EUR PVN 21%; Kopā: 237 777,93 EUR

Izpildes termiņš: 17 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi;

Piedāvājums ir noraidīts.

 

2. SIA “Prime Service”

Piedāvājuma kopējā cena: 181 966,38 EUR bez PVN;  38 212. 94 EUR PVN 21%; Kopā: 220 179,32 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 9,06%;

Izpildes termiņš: 14 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 6 gadi;

 

3. SIA “CLEANHOUSE”

Piedāvājuma kopējā cena: 161 004,28 EUR bez PVN;  33 810,90 EUR PVN 21%; Kopā: 194 815,18 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 16,46%

Izpildes termiņš: 12 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi;

 

4. SIA “GS CELT”

Pretendenta piedāvātā cena: 184 725,17 EUR bez PVN;  38 792,29 EUR PVN 21%; Kopā: 223 517,46 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 1,91%

Izpildes termiņš: 16 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 8 gadi;

 

5. SIA “AMAXS”

Piedāvājuma kopējā cena: 203 533,75 EUR bez PVN;  42 742,09 EUR PVN 21%; Kopā: 246 275,84 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 25,99%

Izpildes termiņš: 13 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi;

 

6. SIA “AJ Celtnieks”

Piedāvājuma kopējā cena: 225 766,23 EUR bez PVN;  47 410,91 EUR PVN 21%; Kopā: 273 177,14 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 26,11%

Izpildes termiņš: 17 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 23, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” – SIA “CLEANHOUSE"

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

Kontakti:

Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"