Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, garāža Nr.2 ar kopējo platību 17.3 m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 04.07.2017

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, garāža Nr.2 ar kopējo platību 17,3m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-9

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • Pretendenta nosaukums: Sandra Herca
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 04.07.2017- 9.20
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 0,79
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : pieci gadi

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Sandra Herca

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

Līgums noslēgts 06.07.2017

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"