Centralizēta kanalizācija dzīvojamai mājai Jelgavā, Tērvetes ielā 49 

Rezultātu publicēšanas datums: 02.05.2017

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Centralizēta kanalizācija dzīvojamai mājai Jelgavā, Tērvetes ielā 49”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-6

 

Iesniegti 5 piedāvājumi: 

 

1. SIA “Dins A” , reģistrācijas Nr. 48503011829

 

1.1.Pretendenta piedāvātā cena: 8640.71 EUR bez PVN; 1814.55 EUR PVN 21%; Kopā: 10455.26 EUR

1.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi ; materiāliem – 10 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

 

2. SIA “Siltumkomforts” , reģistrācijas Nr. 40003797725

 

2.1.Pretendenta piedāvātā cena: 15341.97 EUR bez PVN; 3221.81 EUR PVN 21%; Kopā: 18563.78 EUR

2.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   3 gadi ; materiāliem – 3 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 2 nedēļas;

 

3. SIA “DAKC” , reģistrācijas Nr. 43603017521

 

3.1.Pretendenta piedāvātā cena: 8694.45 EUR bez PVN; 1825.83 EUR PVN 21%; Kopā: 10520.28 EUR

3.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi ; materiāliem – 10 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 10 kalend.dienas;

 

4. SIA “ENESAN” , reģistrācijas Nr. 40103761688

 

4.1.Pretendenta piedāvātā cena: 8997.91 EUR bez PVN; 1889.56 EUR PVN 21%; Kopā: 10887.47 EUR

4.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   8 gadi ; materiāliem – 8 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 2 nedēļas;

 

5. SIA “LVS Building” , reģistrācijas Nr. 40103468575

 

5.1.Pretendenta piedāvātā cena: 8275.55 EUR bez PVN; 1737.87 EUR PVN 21%; Kopā: 10013.42 EUR

5.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ; materiāliem – 2 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 2 nedēļas;

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Centralizēta kanalizācija dzīvojamai mājai Jelgavā, Tērvetes ielā 49” – SIA “DAKC”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

Kontakti:
Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"