Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18,Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana 

Rezultātu publicēšanas datums: 18.04.2017

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18,Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-4

    

Iesniegti 8 piedāvājumi:

  1.  SIA “Konstants” , reģistrācijas Nr. 41703001675

1.1.Pretendenta piedāvātā cena: 28355.48 EUR bez PVN; 5954.65 EUR PVN 21%; Kopā: 34310.13 EUR

1.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi ; materiāliem – 10 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

 

  1. SIA “LOTA-B” , reģistrācijas Nr. 43603054655

2.1.Pretendenta piedāvātā cena: 38375.53 EUR bez PVN; 8058.86 EUR PVN 21%; Kopā: 46434.39 EUR

2.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi ; materiāliem – 5 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 11 nedēļas;

 

  1. SIA “MALI M” , reģistrācijas Nr. 43603070700

3.1.Pretendenta piedāvātā cena: : 27271.78 EUR bez PVN;5727.07 EUR PVN 21%; Kopā: 32998.85 EUR

3.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi ; materiāliem – 5 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;

 

  1.  SIA “Zemgales Būvserviss” , reģistrācijas Nr. 43603022679

4.1.Pretendenta piedāvātā cena: 23963.23 EUR bez PVN; 5032.28 EUR PVN 21%; Kopā: 28995.51 EUR

4.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   12 gadi ; materiāliem – 12 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas

 

  1. SIA “ALVIMA” , reģistrācijas Nr. 41703001923

5.1.Pretendenta piedāvātā cena: 28980.36 EUR bez PVN 6085.88 EUR PVN 21%; Kopā: 35066.24 EUR

5.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ; materiāliem – 5 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 12 nedēļas;

 

  1.  SIA “INFO SERVISS” , reģistrācijas Nr. 40003420394

6.1.Pretendenta piedāvātā cena: 26141.68 EUR bez PVN; 5489.75 EUR PVN 21%; Kopā: 31631.44 EUR

6.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   6 gadi ; materiāliem – 21 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 6.5 nedēļas;

 

  1. SIA “AMAXS” , reģistrācijas Nr. 40003855667

7.1.Pretendenta piedāvātā cena: 35427.35 EUR bez PVN; 7439.74 EUR PVN 21%; Kopā: 42867.09 EUR

7.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ; materiāliem – 2 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 8 nedēļas;

 

  1. SIA “LVS Building” , reģistrācijas Nr. 40103468575

8.1.Pretendenta piedāvātā cena: 25000 EUR bez PVN; 5250 EUR PVN 21%; Kopā: 30250.00 EUR

8.2.Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ; materiāliem – 3 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 10 nedēļas;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18,Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana” – SIA “Zemgales Būvserviss”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

Kontakti:
Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"