Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai (3) 

Rezultātu publicēšanas datums: 21.12.2015

Priekšmets – Iepirkuma procedūra: Pakalpojumu iepirkums
“Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2015 – 38 


Apraksts: Saskaņā ar Nolikumu.

Iesniegts 1 piedāvājums:
SIA “KULK”   reģistrācijas Nr.41703007150
, juridiska adrese:  Dobeles šos. 34. Jelgava, LV-3007

Tehnikas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR)
Pašizgāzējs 3m3 1maš./st. 20.00
Pašizgāzējs 10m3 1maš./st. 28.00
Ekskavators ko var aprīkot ar kausu un sniega lāpstu 3m 1maš./st. 29.00
Mini Traktors ko var aprīkot ar sniega lāpstu 1.5m. rotējošo birsti un smilts- sāls kaisāmo iekārtu. 1maš./st. 26.00
Hidrodinamiskā automašīna tīklu un aku skalošanai/tīrīšanai ar kopējo ietilpību līdz 9m3, ar hidraulisko šļuteni vismaz 50m 1maš./st. 65.00


Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- reaģēšanas laiks – 1 st.;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

Tiesības slēgt līgumu par “Transporta līdzekļu iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”piešķirt SIA“KULK”

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Kontakti:
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"