Vispārīgie celtniecības darbi daudzdzīvokļu mājai 6.līnijā 72, Jelgavā 

Rezultātu publicēšanas datums: 18.05.2016.

Priekšmets –būvdarbu iepirkums:
“Vispārīgie celtniecības darbi daudzdzīvokļu mājai 6.līnijā 72, Jelgavā”


Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-6

būvdarbu apraksts: saskaņā ar Nolikumu

Iesniegti 6 piedāvājumi:
1. SIA “Baltic Construction”
Pretendenta piedāvātā cena: 25997.15 EUR bez PVN;  5459.40 EUR PVN 21%; Kopā:   31456.55 EUR
Izpilde: 6 ned.
Garantijas laiks: 12 gadi
Apmaksa: 10% avanss
Piedāvājums ir noraidīts.

2. SIA “Zemgales Būvserviss”
Pretendenta piedāvātā cena: 28501.98 EUR bez PVN;  5985.42 EUR PVN 21%; Kopā:   34487.4 EUR
Izpilde: 7 ned.
Garantijas laiks: 4 gadi
Apmaksa: bez avansa

3. SIA “INFO SERVISS”
Pretendenta piedāvātā cena: 38119.77 EUR bez PVN;  8005.15 EUR PVN 21%; Kopā:46124.92 EUR
Izpilde: 6 ned.
Garantijas laiks: 5 gadi
Apmaksa: bez avansa

4. SIA “BEKOTEKS”
Pretendenta piedāvātā cena: 38977.72 EUR bez PVN;  8185.32 EUR PVN 21%; Kopā:   47163.04 EUR
Izpilde: 10 ned.
Garantijas laiks: 5 gadi
Apmaksa: bez avansa

5. SIA “A&B”
Pretendenta piedāvātā cena: 28118.05 EUR bez PVN;  5904.79 EUR PVN 21%; Kopā: 34022.84 EUR
Izpilde: 4 ned.
Garantijas laiks: 5 gadi
Apmaksa: bez avansa

6. SIA “Jelgavas Būve-V”
Pretendenta piedāvātā cena: 30200.06 EUR bez PVN;  6342.01 EUR PVN 21%; Kopā:36542.08 EUR
Izpilde: 8 ned.
Garantijas laiks: 10 gadi
Apmaksa: bez avansa
Piedāvājums ir noraidīts.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu :  “Vispārīgie celtniecības darbi daudzdzīvokļu mājai 6.līnijā 72, Jelgavā” – SIA “A&B”.


Sakarā ar to kā uzvarētāja pretendents SIA “A&B” atsakās slēgt līgumu par  iepirkumu (iesniegums no SIA “A&B” Nr.01/23/2016 no 23.05.2016) “Vispārīgie celtniecības darbi daudzdzīvokļu mājai 6.līnijā 72, Jelgavā”, tiesības slēgt līgumu piešķirt  nākamajam pretendentam - SIA “Zemgales Būvserviss”.

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Kontakti:
Svetlana Sinagina, tālruņa numurs: 63084788, e-pasta adrese:. [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"