Dzīvojamās mājas Māras ielā 8, Jelgavā gājēju celiņu remonts 

Rezultātu publicēšanas datums: 26.05.2016.

Priekšmets –būvdarbu iepirkums: “Dzīvojamās mājas Māras ielā 8, Jelgavā gājēju celiņu remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-8

būvdarbu apraksts :

-  Saskaņā ar Nolikumu.

Sakarā ar to kā vienīga pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām  iepirkumu komisija pieņem lēmumu:

Pārtraukt iepirkumu “Dzīvojamās mājas Māras ielā 8, Jelgavā gājēju celiņu remonts”


Kontakti:
Svetlana Sinagina, tālruņa numurs: 63084788, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr. LV43603011548
Pasta adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"