Jelgavā, Uzvaras ielā 8, telpa Nr.21 ar kopējo platību 20,10 m2 

Rezultātu publicēšanas datums: 01/07/2019

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.21 ar kopējo platību 20,10 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-3

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

Pretendenta nosaukums: SIA “ARMS būve”

 

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 01/07/2019 – plkst. 8:20
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,93
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “ARMS būve” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,93 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 04.07.2019

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"