Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Garozas ielā 55, Jelgavā 

Pamatojoties uz dzīvojamās mājas Garozas ielā 55 īpašnieku kopības lēmumu - iepirkums ir pārtraukts.

Priekšmets – zemsliekšņa būvdarbu iepirkums - būvdarbu līguma paredzamā līgumcena līdz 19 999,99 euro

Iepirkuma nosaukums: "Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Garozas ielā 55, Jelgavā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2019-12

 

Būvdarbu apraksts : Saskaņā ar projektu un tehnisko specifikāciju.

 

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Piedāvājumi būvdarbu iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot būvdarbu iepirkuma nosaukumu un numuru.

 

Kontakti:

Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"