Mainās koplietošanas elektroenerģijas aprēķina un apmaksas kārtība 

Publicēts: 17.05.2019

Viens no pakalpojumiem, kas ik mēnesi ir iekļauts uzņēmuma piestādītajā rēķinā (Pakalpojumu rēķinu sadalījumā) ir koplietošanas elektrība. Vēsturiski bija izveidojusies situācija, ka atskaites periods šiem norēķiniem bija ceturksnis – 3 mēneši. Šādu uzskaites veidu iepriekš noteica tas, ka sākotnēji no elektrības tirgotāja saņēmām rēķinu reizi 3 mēnešos un arī tas, ka manuāli veicamais darbu apjoms elektroenerģijas komercskaitītāju nolasīšanā un maksas sadalīšanā atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam bija nesamērīgi liels. Lai nepalielinātu pakalpojumu uzskaites un sadales administratīvās izmaksas, uzņēmums ik mēnesi apmaksāja no elektrības ražotāja saņemtos rēķinus, bet saviem klientiem atbilstošās summas iekļāva rēķinā ar 3 mēnešu nobīdi. 

Šobrīd situācija ir mainījusies. Vairums elektroenerģijas uzskaites mezglos ir uzstādīti elektroniski nolasāmi mēraparāti, kas dod iespēju datus apkopot ik mēnesi. Taisnīgākai elektroenerģijas izmaksu sadalei aprēķinu veiksim katru mēnesi.

 

Šobrīd SIA JNĪP rēķinā par 2019.g.aprīlī patērētajiem pakalpojumiem ir ievērojams komunālās elektroenerģijas aprēķina pieaugums. Tas ir skaidrojams ar to, ka aprīļa rēķinā ir iekļauts elektrības aprēķins par 2019.g.janvāri, februāri un martu. Nākamajos rēķinos maksa par komunālās elektroenerģijas patēriņu tiks uzrādīta par vienu mēnesi.

 

Atvainojamies, ka skaidrojums nebija plaši pieejams pirms rēķinu piegādes.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"