Jelgavā, Dobeles ielā 62a, telpa Nr.008(3) ar kopējo platību 15,3 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 08/05/2019

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.008(3) ar kopējo platību 15,3 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-2

Iesniegtis 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  1. Pretendenta nosaukums: SIA “Tehniskā nodrošinājuma serviss”

 

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 07/05/2019 – plkst. 13:50
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,10
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Tehniskā nodrošinājuma serviss” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,10 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 10.05.2019

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"