Jelgavā, Pasta ielā 44, telpa Nr.901 (55) ar kopējo platību 68,5 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 5.10.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Pasta ielā 44, nedzīvojamās telpas Nr.901 (55) ar kopējo platību 68,5 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-14

Iesniegti 2 piedāvājumi kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 1. Pretendenta nosaukums: SIA “Officium”
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 5/10/2018 – 9:40
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,55
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām
 1. Pretendenta nosaukums: Mārtiņš Vācers
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 5/10/2018 – 9:40
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,35
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Officium” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,55 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

5.10.2018 nomas tiesību pretendentam SIA “Officium” uz e-pasta adresi nosūtīts aicinājums parakstīt nomas līgumu. Pretendents, 15 darbadienu laikā nav atbildējis uz aicinājumu, līdz ar ko 30.10.2018 Komisija pieņēma lēmumu:

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts nākamajs pretendents : Mārtiņš Vācers ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,35 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

Pretendents, 15 darbadienu laikā nav atbildējis uz aicinājumu noslēgt līgumu, līdz ar ko 23/11/2018 Komisija pieņēma lēmumu izbeigt izsoli.

 

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"