Dzīvojamās mājas Katoļu iela 9, Jelgavā teritorijas labiekārtošana 


Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: "Dzīvojamās mājas Katoļu iela 9, Jelgavā teritorijas labiekārtošana"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-13

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

 

1. SIA “AMAXS”

Piedāvājuma kopējā cena: 29750,92 EUR bez PVN;  6247,69 EUR PVN 21%; Kopā: 35998,61 EUR

Izpildes termiņš: 10 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

 

2. SIA “Cascade mining”

Piedāvājuma kopējā cena: 31337,40 EUR bez PVN;  6580,85 EUR PVN 21%; Kopā: 37918,25 EUR

Izpildes termiņš: 12 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : "Dzīvojamās mājas Katoļu iela 9, Jelgavā teritorijas labiekārtošana"– SIA “AMAXS”

 

 

Kontakti:

Eva Apaļā, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63084799, e-pasta adrese:  [email protected],
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"