Jelgavā, Dobeles  ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (33) ar kopējo platību 17,1m 

Rezultātu publicēšanas datums: 08.08.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (33) ar kopējo platību 17,1 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-11

Iesniegts 1 piedāvājums: 

 • Pretendenta nosaukums: Inese Meisa
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 08/08/2018 – 9:40
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,85
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents :  Inese Meisa ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,85 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 15.08.2018

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"