Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 10, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Rezultātu publicēšanas datums: 13.07.2018

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 10, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-10

 

Iesniegti 4 piedāvājumi:

 

1. SIA “PRO DEV”

Piedāvājuma kopējā cena: 166 848,85 EUR bez PVN;  35 038,26 EUR PVN 21%; Kopā: 201 887,11 EUR

Izpildes termiņš: 12 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi.

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 7,05%

 

2. SIA “Cander Būve”

Piedāvājuma kopējā cena: 137 450,13 EUR bez PVN;  28864,53 EUR PVN 21%; Kopā: 166 314,66 EUR

Izpildes termiņš: 12 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi .

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 24%

 
3. SIA “AJ Celtnieks”

Piedāvājuma kopējā cena: 168 912,82 EUR bez PVN;  35 471,69 EUR PVN 21%; Kopā: 204 384,51 EUR

Izpildes termiņš: 11 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 20,01%


4. SIA “LVS Building”

Piedāvājuma kopējā cena: 184 996,71 EUR bez PVN;  38 849,31 EUR PVN 21%; Kopā: 223 846,02 EUR

Izpildes termiņš: 8 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi .

Piedāvājums ir noraidīts.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles ielā 10, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” – SIA “Cander Būve”

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

Kontakti:

Eva Apaļā, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63084799, e-pasta adrese:  [email protected],
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"